Så anlägger du en tennisplan

Så anlägger du en tennisplan

Idag kan man vid flera stora residens och bostäder se privata tennisplaner. Visst skulle det väl vara skönt för den som spelar tennis att bara kunna gå ut på gården och träna, antingen tillsammans med familjen, en tränare eller mot en bollkastare. Om det finns barn som spelar tennis i familjen kan det också vara skönt att slippa skjutsa dem till en tennisplan för att de ska kunna spela. Men om man av någon anledning inte kan eller vill flytta till ett ställe som har en tennisplan, kan man då anlägga den på en redan befintlig tomt? Det kan man faktiskt men det krävs en del resurser och planering. För det första måste tomten vara stor nog. Förvisso kan man göra en mindre plan om man så vill, men då får man inte den riktiga känslan. Men hur gör man egentligen för att anlägga en egen tennisplan och vad behöver man?

Att anlägga planen

Tennis är ofta en mycket populär sport och vissa kommuner bygger tennisplaner som allmänheten kan utnyttja fritt. Många vill dock kunna spela tennis när de vill utan att behöva ta sig till en plan, och utan att behöva vänta på att andra ska spela färdigt. För att anlägga en tennisplan behöver man en relativt platt yta. Om inte detta finns måste man skapa en sådan yta först. Man måste också besluta sig för vad man vill ha för underlag på planen. Om man vill ha gräs och redan har en plan yta kan man enkelt bara måla upp linjer och sätta upp ett nät. Vill man ha grus på planen krävs mer arbete. Det kan också vara bra att sätta upp ett staket till planen. Det kan förhindra att barn och djur springer in på planen under pågående spel. När det gäller staketet kan det dock krävas bygglov för det. Detta kan dock bero lite på hur planen placeras samt beroende på om grannar eller liknande finns i närheten. Det kan vara bra att kolla upp.

Vilket material behövs?

När man ska bygga en tennisplan kan det behövas lite olika material beroende på vilken typ av plan som ska byggas. Om man ska bygga en tennisplan med gräs och redan har en bra gräsmatta behöver man inte göra så mycket åt underlaget. Då behövs däremot material till ett nät. För det behöver man för det första ett bra nät, en tråd att spänna upp det med samt stabilt trä för att skapa en ram till nätet. Om man ska bygga ett staket krävs material till detta. Hos Skånska byggvaror finns mycket lämpligt material för just staketbyggen. Där finns inte bara trävirke och liknande utan här kan man också finna skruvar, spikar och annat som kan behövas. Om man inte vill ha gräs som underlag på sin tennisplan kan det också bara en bra idé att undersöka hur man lättast kan få ett sådant underlag och var man kan beställa gruset.

Comments are closed.
lighthouse